Ansvarlig produksjon er viktigere enn noen gang før

Maarud selger over 60 millioner poser snacks i året. Vi har som mål at disse posene ikke skal ha et negativt fotavtrykk. Å ta ansvar for vår egen drift i Sør-Odal med optimal ressursutnyttelse og overgangen til fornybar energi er sentral. Vi må alle skape mer av mindre.

Vi skal redusere matsvinn
Vi jobber med matsvinn gjennom hele vår verdikjede, fra dyrkerrådgiving som hindrer råte og potetsvinn, til svinn i produksjonsprosessene – og til å jobbe for lengre holdbarhet på produktene våre ut til forbruker. Vår målsetning er å redusere egen avfallsmengde og eget matsvinn med 50 prosent innen 2025.

Vi skal øke bruken av ren energi 
Vi har jobbet med energiledelse siden 2008 og kjøper i dag «grønne sertifikater» slik at vi sikrer at strømmen vi bruker kommer fra fornybare kilder. I tillegg har vi i år tatt et steg mot å være selvforsynt med fornybar energi gjennom installasjon av solcellepanel. Et slikt prosjekt krever store investeringer, men er en viktig prioritet for Maarud.

Vi skal redusere vårt vannforbruk
At produksjon av snacks krever store mengder vann er kanskje ikke det folk flest tenker på, men vi har siden 1989 hatt vårt eget vannrenseanlegg i tilknytning til fabrikken. Innen 2025 skal vi ha redusert total mengde vann med 50 prosent og muliggjør sirkulær bruk i produksjon.

Vi skal redusere vårt fotavtrykk
I 2019 gjennomførte vi et prosjekt som reduserte vårt miljømessige fotavtrykk gjennom å  øke antall poser i kartong.  Dette resulterte i over 17 000 færre paller å transportere, eller 280 færre trailere på veien pr år. Slike prosjekter er gode eksempler på hvordan vi jobber kontinuerlig med å redusere utslipp i transport og logistikk-leddet.  I samarbeid med våre partnere skal vi redusere utslippene minst 30 prosent innen 2025.

Vi skal bruke mer bærekraftig emballasje
Plast er et stort miljøproblem, men klimagevinsten ved å forebygge matsvinn er større enn klimabelastningen av plastemballasje. For å hindre matsvinn er plast derfor fortsatt det beste alternativet til posene våre. Men vi jobber aktivt med å redusere bruk av plast både i emballasje og under transport. Vårt mål er at all emballasje skal være resirkulerbar innen 2025. Les mer om vårt plastløfte her.

Vi skal ha en klimanøytral drift
Vi liker å sette oss ambisiøse mål og lover at vi skal gjøre det vi kan for å ha klimanøytral drift i 2025. Vi skal rapportere på materielt fotavtrykk og ta aktive grep for å redusere materielt fotavtrykk per tonn produsert for å nå vår målsetning.

Neste: Dyrket med omtanke

Tilbake