Vårt plastløfte

Vi jobber hardt og målrettet for å redusere plastforbruket vårt. Samtidig mener vi at det i dag ikke finnes gode nok alternativer til emballasje i plast for å opprettholde produktkvalitet og holdbarhet. Når slike alternativer finnes, skal vi være de første til å ta dem i bruk.

Maarud har signert Plastløftet
Maarud signerte Plastløftet i 2018, et initiativ fra Grønt Punkt Norge. Å redusere total mengde plast i verdikjeden mener vi er vår fremste oppgave. Reduksjon er særdeles viktig ettersom majoriteten av plast tilgjengelig på markedet lages av råolje i dag.

Klarer vi å redusere total mengde plast inn i verdikjeden, vil det ha en enda større klimaeffekt enn kun å ha fokus på materialgjenvinning.

Ved siste relansering av Potetgull, kuttet vi cirka 28 tonn plast årlig fra posene alene. Vi jobber kontinuerlig med optimalisering av poseløsning, kartongløsning og palleløsning for å redusere plastbruk i verdikjeden, og har flere prosjekter som snarlig rulles ut med målsetting om å redusere vårt totale bruk med ytterligere 10 prosent.

Innen 2025 skal vi ha 100 prosent resirkulerbar emballasje
Vi friterer produktene våre i vegetabilske oljer med lav andel mettet fett, noe som gjør snacksen sensitiv for harskning. Innslipp av oksygen, lys og fuktighet i posen forringer kvaliteten og øker matsvinn. I dag finnes det ikke noe emballasjemateriale som tilfredsstiller våre krav for å i vareta kvaliteten på produktene. Vi jobber tett sammen med våre emballasjeleverandører for å utvikle en bedre og fullt resirkulerbar emballasje. Uten å måtte redusere holdbarhet, og uten å gå på kompromiss med Maarud sin unike kvalitet!

Tilbake