En bærekraftig verdikjede for vår viktigste ressurs – poteten.

Dyrket mark er en knapp ressurs, kun 3 prosent av Norges landareal. Vi i Maarud er like avhengige av å ta vare på naturen som de 72 bøndene vi samarbeider med. Uten frisk luft, rent vann og dyrkbar jord blir det heller ingen chips. Det tar århundrer å danne ny matjord, jordsmonnet er derfor ikke en fornybar ressurs på kort sikt. Dette er også grunnen til at Maarud er med i det store fellesprosjektet «Klimasmart Landbruk». Les mer om våre kortreiste poteter her


Vi skal redusere klimagassutslipp 
Vi har forpliktet oss til å bidra til norsk landbruk sitt mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent fram til 2030. Blant annet skal vi samarbeide med våre bønder om å fase ut diesel og dieseldrevet utstyr til fordel for fornybart drivstoff, for eksempel biogass fra potetslam.

Vi skal fremme et bærekraftig landbruk 
Vi skal fortsette å bidra med rådgivning og hjelp til bøndene våre for å redusere og effektivisere bruk av gjødsel og plantevernmidler.
Vi skal sammen jobbe for å utvikle nye og forbedrete potetsorter som kan bidra til å reduserer risiko for feilavlinger og sykdommer. I tillegg samarbeider vi også om å utvikle en klimakalkulator for poteter, slik det i dag finnes for melk og korn.

Vi skal bidra til lokale arbeidsplasser
Som produsent har Maarud stor innvirkning på arbeidsplasser og bosetting i lokalsamfunn. Vi skal sikre arbeidsplasser til jordbruksbedrifter og gjøre vårt for at våre potetbønder kan vokse og skape positive ringvirkninger i sine lokalsamfunn. For våre 160 ansatte i Sør-Odal skal Maarud være en god og trygg arbeidsgiver som bidrar aktivt til lokalsamfunnet.

Neste: Kortreise poteter

Tilbake