Ansvarlighet

Green, Orange, Rectangle, Wood, Font

Vårt mål er at kommende generasjoner også skal kunne kose seg.

Produksjon av poteter og snacks setter som all annen produksjon spor etter seg i naturen, enten det er utslipp fra traktor og plantevernmidler hos bonden, eller fra vår egen fabrikk og transport. Derfor er det i høyeste grad også i vår egen interesse at vi reduserer den direkte og indirekte påvirkningen produksjonen vår har på natur og miljø – og på sikt forsøker å fjerne den helt.

Bærekraft og samfunnsansvar skal gjennomsyre alt vi gjør. For oss betyr bærekraft å være i stadig forbedring og regelmessig revidere våre mål og tiltak. Med bakgrunn i dette har vi satt tre overordnede fokusområder: Ernæring & helse, Bærekraftig drift og Dyrking med omtanke. De er tuftet på de av FN’s bærekraftsmål som vi mener er de viktigste og mest relevante i forhold til vår drift:

Ansvarlig produksjon er viktigere enn noen gang før

Maarud selger over 60 millioner poser snacks i året. Vi har som mål at disse posene ikke skal ha et negativt fotavtrykk. Å ta ansvar for vår egen drift i Sør-Odal med optimal ressursutnyttelse og overgangen til fornybar energi er sentral. Vi må alle skape mer av mindre.

Vi skal redusere matsvinn
Vi jobber med matsvinn gjennom hele vår verdikjede, fra dyrkerrådgiving som hindrer råte og potetsvinn, til svinn i produksjonsprosessene – og til å jobbe for lengre holdbarhet på produktene våre ut til forbruker. Vår målsetning er å redusere egen avfallsmengde og eget matsvinn med 50 prosent innen 2025.

Vi skal øke bruken av ren energi
Vi har jobbet med energiledelse siden 2008 og kjøper i dag «grønne sertifikater» slik at vi sikrer at strømmen vi bruker kommer fra fornybare kilder. I tillegg har vi i år tatt et steg mot å være selvforsynt med fornybar energi gjennom installasjon av solcellepanel. Et slikt prosjekt krever store investeringer, men er en viktig prioritet for Maarud.

Maarud skaper gode smaksopplevelser som gjør at folk kan kose seg litt ekstra. Samtidig er vi bevisst på at for store mengder salt, fett og tilsetningsstoffer kan føre til helse- og livsstilssykdommer. Vårt mål er at vi alltid skal tilby de beste alternativene i kategorien snacks. Derfor jobber vi kontinuerlig for å forbedre våre produkter, uten at det skal gå på kompromiss med smaksopplevelsen.

Vi skal fortsette å redusere saltinnholdet
Maarud har siden 2015 vært en del av Saltpartnerskapet. Saltpartnerskapet har som målsetning å redusere innholdet av salt i matvarer og servert mat, samt å øke bevisstheten om salt og helse i befolkningen. Siden 2015 har vi fjernet 27 tonn (13%) salt fra våre produkter. Vårt felles mål er at saltinnholdet skal reduseres med 30 prosent fram til 2025.

Vi skal fortsette å redusere fett
Vi bruker ingen palmeolje og produserer all vår snacks i Sør-Odal med en oljeblanding laget av solsikke og rapsolje. Siden 2009 har vi redusert andel mettet fett med over 80 prosent. Vårt mål er å redusere mettet fett til under 2g pr 100g snacks produkt innen 2025.

Snacks skal kunne spises med god samvittighet

Dyrket mark er en knapp ressurs, kun 3 prosent av Norges landareal. Vi i Maarud er like avhengige av å ta vare på naturen som de 65 bøndene vi samarbeider med. Uten frisk luft, rent vann og dyrkbar jord blir det heller ingen chips. Det tar århundrer å danne ny matjord, jordsmonnet er derfor ikke en fornybar ressurs på kort sikt. Dette er også grunnen til at Maarud er med i det store fellesprosjektet «Klimasmart Landbruk». Les mer om våre kortreiste poteter her.

Vi skal redusere klimagassutslipp
Vi har forpliktet oss til å bidra til norsk landbruk sitt mål om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent fram til 2030.

Vi skal fremme et bærekraftig landbruk
Vi skal fortsette å bidra med rådgivning og hjelp til bøndene våre for å redusere og effektivisere bruk av gjødsel og plantevernmidler.

En bærekraftig verdikjede for vår viktigste ressurs – poteten

Kortreist og nærprodusert er alltid et bra valg for miljøet. Så langt som det er mulig benytter vi derfor kun norske poteter til vår chips-produksjon.

Våre poteter dyrkes i kort avstand til vår fabrikk i Sør-Odal. Området rundt, med vakre Glomma som snor seg forbi, er landets største potetdistrikt. Faktisk er hele 77% av vårt volum dyrket innenfor en radius på kun 11 mil fra produksjonslokalene på Maarud Gård og hele 4 prosent kommer fra Maarud Gårds egne jorder.

Å dyrke poteter i Norge, med naturens korte vekstsyklus, er ingen liten oppgave. Derfor er vi veldig stolte av våre 72 bønder som dyrker potetene våre med omtanke slik at Maarud Potetgull smaker best mulig. Mange av gårdene har dyrket poteter i flere generasjoner for Maarud. Vi har en egen agronom-avdeling som jobber tett sammen med bøndene for å dyrke potetene på en bærekraftig måte. Vi inngår kontrakter direkte med hver enkelt bonde, og følger dyrkingen tett for sikre at potetene er produsert i henhold til vårt arbeid for ansvarlig og bærekraftig landbruk.

Hvor kommer potetene våre fra?

Vi jobber hardt og målrettet for å redusere plastforbruket vårt. Samtidig mener vi at det i dag ikke finnes gode nok alternativer til emballasje i plast for å opprettholde produktkvalitet og holdbarhet. Når slike alternativer finnes, skal vi være de første til å ta dem i bruk.

Maarud har signert Plastløftet
Maarud signerte Plastløftet i 2018, et initiativ fra Grønt Punkt Norge. Å redusere total mengde plast i verdikjeden mener vi er vår fremste oppgave. Reduksjon er særdeles viktig ettersom majoriteten av plast tilgjengelig på markedet lages av råolje i dag.

Klarer vi å redusere total mengde plast inn i verdikjeden, vil det ha en enda større klimaeffekt enn kun å ha fokus på materialgjenvinning.

Ved siste relansering av Potetgull, kuttet vi cirka 28 tonn plast årlig fra posene alene. Vi jobber kontinuerlig med optimalisering av poseløsning, kartongløsning og palleløsning for å redusere plastbruk i verdikjeden, og har flere prosjekter som snarlig rulles ut med målsetting om å redusere vårt totale bruk med ytterligere 10 prosent.

Vårt plastløfte