historie_header_red

Kvalitet og miljø

I tillegg til å produsere god snacks, er vi også veldig opptatt av miljøet. Vi ligger langt fremme i å redusere våre utslipp og har hatt en aktiv satsning på miljø over mange år.

MAARUD var den første næringsmiddelprodusenten i Norge som ble sertifisert etter ISO 14001 i 1996. ISO 14001 er en standard for miljøstyrings system der bedriften forplikter seg til å redusere sin påvirkning på miljøet, kontinuerlig forbedring, samt å overholde gjeldende lover og forskrifter.

Dette gjelder også våre krav til kvalitet og matvaresikkerhet som vi jobber aktivt med for å sikre deg som forbruker, trygge og gode produkter. For å tilfredsstille kundens forventninger, våre egne forventninger og de til enhver tid gjeldende lover og regler for sikker matproduksjon, er bedriften sertifisert etter ISO 22000. Dette er en internasjonal standard for mattrygghet.