historie_header_red

Kvalitetsgaranti og miljø

Maaruds Kvalitetsgaranti

Alle Maarud sine produkter skal være av høy kvalitet og tilfredsstille forbrukernes forventninger til innhold, smak og utseende. Produktene er produsert i henhold til trygg mat prinsipper og er helsemessig trygge å spise.

Maarud bestreber til en hvertid å benytte gode råvarer i sin produksjon, har rutiner for ferdigvarekontroll og tar alle tilbakemeldinger fra forbrukere på alvor.

Opplever du noe avvikende med det produktet du har kjøpt? 

Da hører vi gjerne i fra deg send en e-post med hvilket produkt du har kjøpt og produksjonskode (finnes på posens bakside) til forbrukerkontakt@maarud.no

 

Miljø

I tillegg til å produsere god snacks, er vi også veldig opptatt av miljøet. Vi ligger langt fremme i å redusere våre utslipp og har hatt en aktiv satsning på miljø over mange år.

MAARUD var den første næringsmiddelprodusenten i Norge som ble sertifisert etter ISO 14001 i 1996. ISO 14001 er en standard for miljøstyrings system der bedriften forplikter seg til å redusere sin påvirkning på miljøet, kontinuerlig forbedring, samt å overholde gjeldende lover og forskrifter.

Dette gjelder også våre krav til kvalitet og trygg mat som vi jobber aktivt med for å sikre deg som forbruker, trygge og gode produkter. For å tilfredsstille kundens forventninger, våre egne forventninger og de til enhver tid gjeldende lover og regler for sikker matproduksjon, er bedriften sertifisert etter FSSC-22000. Dette er en internasjonal standard for mattrygghet.